Leden college van BenW

Home > Bestuur > Leden college van BenW

Leden college van BenW

Het College van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Eén van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

J. ten Kate

J. ten Kate
contactgegevens en taken J. ten Kate
FunctieBurgemeester
E-mailadresjan.tenkate@staphorst.nl
Taken
 • Algemeen bestuur
 • Integriteit en rechtsbescherming
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerparticipatie
 • Informatiebeveiliging
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking

ing. L. Mulder

L. Mulder
contactgegevens en taken ing. L. Mulder
FunctieWethouder
E-mailadresl.mulder@staphorst.nl
Websitehttps://twitter.com/lucas_mulder
Taken
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Financiën
 • Gegevensbeheer
 • Economie (bedrijventerreinen)
 • Landbouw
 • Milieu
 • Rijksmonumenten
 • Gemeentelijke gebouwen
Politieke partijSGP

mr. A. Mussche

A. Mussche
contactgegevens en taken mr. A. Mussche
FunctieWethouder
E-mailadresa.mussche@staphorst.nl
Websitehttps://twitter.com/alwinmussche
Taken
 • Energie en klimaat
 • Sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en (arbeids)participatie)
 • Gezondheid
 • Afval
 • Bibliotheek
 • Cultuur
 • Inkoop en aanbesteding
 • Dorps- en wijkraden
 • Openbare werken
 • Groen en landschap
Politieke partijChristenUnie

H. Brinkman

H. Brinkman
contactgegevens en taken H. Brinkman
FunctieWethouder
E-mailadresh.brinkman@staphorst.nl
Taken
 • Toezicht en handhaving
 • Wet open overheid
 • Onderwijs
 • Personeel en organisatie
 • Recreatie en toerisme
 • Economie (bedrijven in de dorpen)
 • Verkeer en vervoer
 • Evenementen
 • Sport
Politieke partijCDA

M. Kragting

M. Kragting
contactgegevens en taken M. Kragting
FunctieGemeentesecretaris / algemeen directeur
E-mailadresm.kragting@staphorst.nl

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken