Leden college van BenW

Home > Bestuur > Leden college van BenW

Leden college van BenW

Het College van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Eén van de taken is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Daarnaast is het college eerstverantwoordelijk voor de financiën van de gemeente.

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid. Besluiten worden alleen genomen met meerderheid van stemmen. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

G.J. Kok MDR

G.J. Kok MDR
contactgegevens en taken G.J. Kok MDR
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(0522) 46 74 00
E-mailadresgj.kok@staphorst.nl
Taken
 • Algemeen bestuur
 • Integriteit en rechtsbescherming
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerparticipatie

ing. L. Mulder

L. Mulder
contactgegevens en taken ing. L. Mulder
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0522) 46 74 00
E-mailadresl.mulder@staphorst.nl
Websitehttps://twitter.com/lucas_mulder
Taken
 • Ruimtelijke ordening
 • Economie
 • Wonen, sociale leefomgeving
 • Onderwijs
 • Financiën
 • Belastingen – Gegevensbeheer
 • Landbouw
 • Milieu
 • Rijksmonumenten
 • Recreatie en Toerisme
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Personeel en organisatie
 • Informatiebeveiliging
Politieke partijSGP

mr. A. Mussche

A. Mussche
contactgegevens en taken mr. A. Mussche
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0522) 46 74 00
E-mailadresa.mussche@staphorst.nl
Websitehttps://twitter.com/alwinmussche
Taken
 • Sociaal Domein - Wmo, Jeugdzorg en (Arbeids)participatie
 • Sport
 • Gezondheid
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid
 • Dorps- en wijkraden
 • Bibliotheek
 • Openbare werken
 • Toezicht en handhaving
 • Inkoop en aanbesteding
 • Groen en Landschap
 • Cultuur
 • Evenementen
Politieke partijChristenUnie

D. van der Spek

D. van der Spek
contactgegevens en taken D. van der Spek
FunctieGemeentesecretaris a.i.
Telefoonnummer(0522) 46 74 00
E-mailadresd.vanderspek@staphorst.nl