Kadernota

Home > Bestuur > Kadernota

Kadernota

In de Kadernota wordt ingegaan op de ontwikkeling van de lopende begrotingen en voorstellen gedaan voor het te voeren nieuwe beleid.