Wie doet wat bij de gemeente?

Home > Bestuur > Hoe werkt de gemeente? > Wie doet wat bij de gemeente?

Wie doet wat bij de gemeente?

De raadsleden

Raadsleden vergaderen, lezen stukken, beantwoorden post en praten (veel) met inwoners van de gemeente. Zo blijven ze goed op de hoogte van wat er speelt. Vaak verdiepen ze zich extra goed in een paar onderwerpen, bijvoorbeeld onderwijs of werkgelegenheid. Naast hun raadswerk hebben raadsleden vaak een gewone baan. De gemeenteraadsleden krijgen ondersteuning in hun werk van een zogeheten griffier, die stukken opvraagt en bij ambtenaren te rade kan gaan over bepaalde kwesties.

De wethouders

Een kleine gemeente heeft in ieder geval twee wethouders in het college. Een grote gemeente heeft er zes. Na de verkiezingen wordt er onderhandeld over de vraag welke partijen de wethouders mogen leveren. Indien een wethouder uit de gemeenteraad wordt gekozen, moet hij zijn plaats in de raad opgeven. Er mogen ook wethouders van buiten de raad worden benoemd. Het wethouderschap is een betaalde baan. Iedere wethouder heeft bepaalde onderwerpen waar hij zich mee bezighoudt.

De burgemeester

Elke gemeente heeft een burgemeester. Hoewel er vaak wordt gesproken over plannen om de burgemeester te laten kiezen door de gemeenteraad of de inwoners van de gemeente, wordt hij nog steeds benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraad. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

De ambtenaren

Iedereen die in dienst is bij de gemeente, is ambtenaar: de leraar op de openbare school, de vrouw achter het loket bij wie u uw paspoort haalt en de gemeentesecretaris. Andere ambtenaren zijn beleidsambtenaren: zij hebben veel specifieke kennis op bepaalde terreinen en leveren de wethouders allerlei gegevens voor het beleid van de gemeente.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken