U en de gemeenteraad

Home > Bestuur > Hoe werkt de gemeente? > U en de gemeenteraad

U en de gemeenteraad

U kunt gaan stemmen op een politieke partij die het volgens u het beste heeft gedaan en ook goed aansluit bij uw eigen opvattingen. Ook kunt u naar een raadsvergadering gaan om te horen wat er wordt besproken.

Raadsvergaderingen zijn openbaar en de behandeling van onderwerpen zijn verdeeld in een opiniërend deel en een besluitvormend deel. Bij veel opiniërende stukken kunt u uw mening geven. U moet dan wel van tevoren spreektijd aanvragen bij de griffier.

Verder kunt u een brief schrijven over een bepaald probleem aan een wethouder of een raadslid. U kunt ook naar het spreekuur van een wethouder gaan of een raadslid op straat aanspreken. Dikwijls kunt u uw mening geven op een inspraakavond of een hoorzitting. Meestal gaat het dan om grotere plannen, bijvoorbeeld over wegen- of woningbouw.

Steeds vaker worden burgers vanaf het begin bij het maken van plannen betrokken, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een plein. Dat heet interactieve beleidsvorming, ook wel burgerparticipatie genoemd.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken