Begrippenlijst

Home > Bestuur > Hoe werkt de gemeente? > Begrippenlijst

Begrippenlijst

ambtenaar:

werknemer in dienst van de gemeente.

begroting:

plan voor alle inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.

burgemeester:

voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. De burgemeester is tevens verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

college van BenW:

BenW is de afkorting van 'burgemeester en wethouders'. Het college van BenW vormt het bestuur van de gemeente.

fractie:

alle raadsleden van één politieke partij.

gemeenteraad:

alle gemeenteraadsleden bij elkaar. De gemeenteraad controleert of het college van BenW zijn bestuurlijke taken goed uitvoert.

hoorzitting:

bijeenkomst waarop de gemeente informatie geeft en de burgers hun mening kunnen geven over een bepaald plan.

interactieve beleidsvorming:

ontwikkeling van plannen waarbij burgers vanaf het begin worden betrokken.

politieke partij:

vereniging van mensen die over allerlei politieke onderwerpen ongeveer hetzelfde denken.

verkiezingsprogramma:

stuk waarin de plannen van een politieke partij voor de komende vier jaren staan.

wethouder:

lid van het college en BenW. Een wethouder houdt zich bezig met een bepaald onderwerp.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken