We moeten het samen doen! Geef elkaar ruimte

Home > Bestuur > Column bestuur > We moeten het samen doen! Geef elkaar ruimte

We moeten het samen doen! Geef elkaar ruimte

RSS
Column burgemeester Ten Kate

Afgelopen week heb ik een aantal horecaondernemers bezocht in onze gemeente. Het is een groep ondernemers die bijzonder hard zijn getroffen tijdens de anderhalf jaar durende corona periode. Daarnaast is er nu de invoering van het coronatoegangsbewijs en daarmee heeft de horeca er een extra opgave bij. Lopen zij nog ergens tegenaan en kunnen we daarin nog iets voor elkaar betekenen? We bespraken hoe we de invoering van het toegangsbewijs zo goed en soepel mogelijk kunnen organiseren.

Gedurende de gehele coronacrisis staat voor ons, een goed contact met verschillende organisaties en maatschappelijke instellingen voorop. De coronamaatregelen zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanuit de verbinding met elkaar kunnen we samen, bezoekers, ondernemers en organisatoren, zorgen voor een goede invulling van de landelijke regels. We doen dit samen voor de veiligheid van ieders gezondheid nu de 1 ½ meterregel is losgelaten. Hoewel het advies blijft om elkaar deze ruimte te blijven geven.

De ondernemers geven aan een veilige omgeving voor hun bezoekers te willen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Onze werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de aan de inspanningen die het overgrote deel van de ondernemers, instellingen en kerken  doet om samen zo veilig mogelijk uit deze lastige periode te komen. Daar waar herhaaldelijk of opzettelijk afspraken niet worden nageleefd, moeten we handhaven, maar ik spreek nadrukkelijk de wens uit dat het zover niet hoeft te komen. We moeten het samen doen en laten we daarbij letterlijk en figuurlijk, binnen de mogelijkheden die er zijn, elkaar de ruimte geven.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl