Staphorst bouwt tegen de woningnood

Home > Bestuur > Column bestuur > Staphorst bouwt tegen de woningnood

Staphorst bouwt tegen de woningnood

RSS
Column wethouder Mulder

De woningnood is hoog en huizenprijzen stijgen enorm, zelfs in crisistijd. Starters en éénverdieners zitten in de hoek waar de klappen vallen. Nou is het ook verkiezingstijd en politieke partijen roepen om het hardst dat er veel huizen gebouwd moeten worden. Maar helaas, de overheid bouwt zelf geen huizen.

De komende tien jaar moeten er jaarlijks vijfentachtigduizend woningen gebouwd worden. De bouw werkt volop maar haalt slechts zo’n zestigduizend woningen per jaar. Dat aantal is niet eenvoudig omhoog te krijgen. Dat komt door personeelsgebrek, stikstofperikelen, grondschaarste en stijgende bouwkosten. Vooral bij inbreiding en vernieuwing van wijken duurt de planvorming lang.

Wat doe je dan als gemeente? Ik zit nu een paar jaar aan de andere kant van de tafel. We zetten alles op alles om voor onze autonome groei te bouwen. Dat zijn de mensen uit onze gemeente die een huis in hun eigen dorp zoeken. in IJhorst, Staphorst en Rouveen. Onze plannen worden steeds concreter, u heeft er vast van gehoord. Het valt mij op dat de samenwerking goed van de grond is gekomen. Lastige dossiers zijn vlot getrokken. Dat vergt intensief overleg met de provincie, ontwikkelaars, aannemers, makelaars, investeerders en ondernemers.

De gemeente bouwt zelf niet. De woningmarkt is een vrije markt, we kunnen als gemeente dus ook de huizenprijzen niet verlagen. Hoe kunnen we dan wel opkomen voor onze jongeren en ouderen? We gaan aan de slag met wat we als gemeente wel kunnen. We starten op meerdere locaties, vaak in samenwerking met andere partijen. Wanneer je zorgt voor veel plannen blijft er voldoende over, ook wanneer er plannen stranden.

Wanneer we zelf grond in eigendom hebben, zetten we die in voor verkoop van bouwkavels waarbij kopers zelf kunnen ontwerpen en bouwen. We eisen ook dat de bewoners er zelf gaan wonen. Daarmee willen we voorkomen dat speculanten en beleggers de schaarse woningen opkopen.

We stimuleren en organiseren met betrokken aannemers dat er casco gebouwd wordt, zodat kopers zelf kunnen afbouwen. Er zijn ook plannen in de maak voor 1- of 2-persoonshuisjes, geschikt voor starters en alleenstaanden. Klein, voordelig, duurzaam en comfortabel. Beter een klein huis dan geen huis. Beter klein beginnen en later doorstromen.

Ik gun ieder de kans op een eigen huis. Daar stop ik graag energie in.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl