Nood breekt wet

Home > Bestuur > Column bestuur > Nood breekt wet

Nood breekt wet

RSS
Column wethouder Mulder

Het schooljaar 2019-2020 is uniek geweest. Niet eerder hebben we met een algehele sluiting van scholen te maken gehad. Een klein virus zorgde voor een grote verandering. Leerlingen kregen thuis les. Moeders kregen er een forse taak erbij. Wellicht ook enkele vaders. En de teams op de scholen moesten snel improviseren en via allerlei alternatieve routes onderwijs aanbieden.

De Leerplichtwet van 1969 voorzag niet in deze crisis en kent geen online onderwijs. Deze wet legt de plicht op jongeren dat ze gebruik maken van het recht op onderwijs. Onze leerplichtambtenaar heeft een verslag gemaakt over dit bijzonder schooljaar. Dat geeft een mooi inkijkje in het verzuim, hoe is dit bijzondere jaar verlopen? Je moet naar school en door de crisis is het verboden. Een opmerkelijke tegenstelling. Ouders met een cruciaal beroep of bij andere noodzaak is noodopvang voor de kinderen aangeboden. De scholen hebben die extra taak goed opgepakt. Naarmate de crisis langer duurde zijn meer leerlingen opgevangen. De leerkrachten wisselden elkaar af bij deze begeleiding.

Er zijn ongeveer 3000 jongeren leerplichtig in onze gemeente. Met slechts 10 leerlingen is vanwege verzuim contact opgenomen door de leerplichtambtenaar. Dat betekent dat de scholen de leerlingen prima in beeld hebben. Wanneer het verzuim na acties van de leerplichtambtenaar en de school blijft aanhouden kan een proces-verbaal opgemaakt worden. Dat kwam één keer voor.

De minister heeft voor de periode 2020-2024 de opdracht gegeven dat het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat teruggedrongen moet worden. Dat is het afgelopen decennium gelukt. In onze regio is het percentage leerlingen dat voortijdig de school verlaat 1,81%. In Staphorst is dat 1,12%, ruim onder dit gemiddelde.

De leerkrachten, de ouders en de leerlingen hebben een bijzonder leerjaar achter de rug. We zien dat alles goed is opgepakt en geregeld. Allen dank voor deze inzet, het is een prestatie van formaat!

Uiteraard hopen we dat een nieuwe sluiting van scholen niet nodig is. De leerschool is wel dat we hier geen zeggenschap over hebben. Nood breekt wet, in dit geval de leerplichtwet.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl