Beleidslijn Toepassing Wet BIBOB

Home > Bestuur > Beleidsstukken > Programma 1: Openbare orde en veiligheid > Beleidslijn Toepassing Wet BIBOB

Beleidslijn Toepassing Wet BIBOB

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) stelt bestuursorganen in staat ongewilde facilitering door de overheid van criminele activiteiten tegen te gaan. De wet maakt het hierbij mogelijk bepaalde vergunningen (onder andere drank- en horeca, coffeeshops, bouw- en milieuvergunning) en subsidies te weigeren of in te trekken als er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning of de subsidie wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het ‘witwassen’ van geld.

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken