Verleende omgevingsvergunning Mr. J.B. Kanlaan 35 en 35A te Punthorst

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Verleende omgevingsvergunning Mr. J.B. Kanlaan 35 en 35A te Punthorst

Verleende omgevingsvergunning Mr. J.B. Kanlaan 35 en 35A te Punthorst

Dit item is verlopen op 30-06-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-05-2022
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

Het college van B&W heeft op 17 mei 2022 een omgevingsvergunning verleend voor de Mr. J.B. Kanlaan 35 en 35A te Punthorst. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met de vergunning.

Waar gaat de vergunning over?
De vergunning gaat over het vernieuwen van het achterhuis van de woning aan de Mr. J.B. Kanlaan 35 en 35A te Punthorst. Dit plan past niet in het bestemmingsplan. Via een uitgebreide omgevingsvergunning kunnen wij toch meewerken aan dit voornemen.

Besluit gemeenteraad
Als wij afwijken van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad in sommige gevallen daarmee instemmen. Dit noemen wij een verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad heeft deze verklaring op 26 april 2022 afgegeven.

Vanaf 9 februari tot en met 22 maart 2022 kon iedereen reageren op de ontwerp omgevingsvergunning. Wij hebben geen reacties ontvangen.

Hoe kunt u de vergunning bekijken?
Iedereen kan vanaf woensdag 18 mei 2022 de vergunning en bijbehorende stukken bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kun u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.4132022001. Hier staan de besluiten en de ruimtelijke onderbouwing.
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Omgevingsvergunning - verleend’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/4132022001-VS01

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de verleende vergunning?
Als u het niet eens bent met de vergunning dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Rechtbank Overijssel. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022. Een beroepschrift kan worden ingediend door:

  1. belanghebbenden;
  2. niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning hebben ingediend;
  3. niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen ontwerp omgevingsvergunning;

U stuurt uw beroepschrift aan:

Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Stelt u beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit doet, dan treedt de nieuwe omgevingsvergunning nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site van de rechtbank leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Wanneer treedt de vergunning in werking?
De vergunning treedt in werking op donderdag 30 juni 2022. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken