Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Dit item is verlopen op 16-07-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-06-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 11 mei 2021 het beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’ vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld voor de nieuwe woningbouw aan de Poeleweg in IJhorst.

Inhoud
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de ruimtelijke en esthetische eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit van  de nieuwe woningen. Het beeldkwaliteitsplan wordt als gevolg van de vaststelling toegevoegd aan de ‘Ruimtelijke atlas en Welstandsnota Staphorst’. Het beeldkwaliteitsplan vervangt de welstandsnota voor het plangebied aan de Poeleweg in IJhorst. Toekomstige plannen worden door de Dorpsbouwmeester getoetst aan het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan geeft zowel aan buurtbewoners als nieuwe bewoners inzicht in de gewenste kwaliteit van de nieuwe situatie.

Het plan bekijken
U kunt het beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’ bekijken onderaan deze pagina.

Reageren op het plan
O
p grond van artikel 8:3 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Nieuw bestemmingsplan
Om de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg mogelijk te maken is ook een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Hier wordt apart over gecommuniceerd.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl