Vastgestelde Stedenbouwkundige Visie Spoor Staphorst

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vastgestelde Stedenbouwkundige Visie Spoor Staphorst

Vastgestelde Stedenbouwkundige Visie Spoor Staphorst

Dit item is verlopen op 15-06-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-05-2022
Soort bekendmaking: overig

Het college van Staphorst heeft op 12 april 2022 een stedenbouwkundige visie vastgesteld met betrekking tot de door ProRail voorgestelde geluidsschermen langs het spoor in de gemeente Staphorst. Hieronder staat wat dit betekent.

Waarom is de stedenbouwkundige visie opgesteld?

ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het stiller maken van het spoor. Dit doen zij vooral door het plaatsen van raildempers en/of geluidsschermen. In Staphorst zijn geluid reducerende maatregelen aangekondigd op plekken langs het spoor waar de geluidsbelasting op woningen boven de wettelijke norm ligt. Deze maatregelen zijn te raadplegen op www.mjpgspoor.nl. Wat betreft geluidsschermen gaat in gemeente Staphorst om de volgende locaties:

  • delen van de Oosterparallelweg
  • deel van de Parallelweg
  • delen van de Stationsweg
  • de Generaal Eisenhowerlaan
  • delen van de Westerparallelweg

Gemeenten hebben de mogelijkheid om een stedenbouwkundige visie op te stellen. Hiermee kunnen zij invloed hebben op het al dan niet plaatsen van geluidsschermen als saneringsmaatregel. Op basis van een stedenbouwkundige visie kan ProRail soms besluiten om af te wijken van de voorgestelde berekende geluidsmaatregelen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit uiteindelijk definitief over waar welke geluidreducerende maatregelen genomen worden.

De gemeente Staphorst heeft een stedenbouwkundige visie op laten stellen. Deze visie heeft alleen betrekking op de locaties waar ProRail voornemens is geluidsschermen te plaatsen.

De stedenbouwkundige visie wijkt af van het concept

Er heeft bewonersconsultatie plaatsgevonden met de bewoners van woningen gelegen langs de locaties waar ProRail voornemens is geluidsschermen te plaatsen. Voor deze bewoners heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd op 3 februari 2022. De stedenbouwkundige visie is ten opzichte van het concept aangevuld met de punten die voortkwamen uit de informatieavond, de ontvangen reacties en nader overleg over de schermen achter de Stationsweg 5 t/m 15.

Hoe kunt u de stedenbouwkundige visie bekijken?

  • Onderaan deze pagina is een pdf-bestand van de stedenbouwkundige visie te downloaden.
  • Bij de publieksbalie Omgevingsplein in het gemeentehuis kunt u de papieren stukken bekijken. Dit kan alleen op afspraak via (0522) 467 467.

Vervolg

De stedenbouwkundige visie wordt gedeeld met ProRail, die deze betrekt bij het opstellen van het ontwerp-saneringsplan. Dit ontwerp-saneringsplan, waarin de voorgestelde geluidreducerende zijn opgenomen, wordt door het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) ter inzage gelegd in het vierde kwartaal van 2022. Hierop kan iedereen reageren, dit wordt dan een zienswijze genoemd. Na de ter inzage periode van 6 weken besluit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat definitief over het saneringsplan. Dan besluit het ministerie ook wat ze doet met eventuele zienswijzen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken