Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 182b Staphorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 182b Staphorst’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 182b Staphorst’

Dit item is verlopen op 25-08-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-07-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 6 juli 2021 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Oude Rijksweg 182b in Staphorst. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Waar gaat het plan over?

De Oude Rijksweg 182b in Staphorst had deels een woonbestemming (zonder bouwvlak) en deels een agrarische bestemming (zonder bouwvlak). Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van een woning op dit adres mogelijk. De bestaande schuur wordt gesloopt.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 14 juli 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kun u zoeken op het adres of het plannummer:  NL.IMRO.0180.2102021005-VS01
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2102021005-VS01/

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 15 juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021. Een beroepschrift kan worden ingediend door:

  1. belanghebbenden;
  2. niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  3. niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

 

Stelt u uiterlijk 25 augustus 2021 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit uiterlijk 25 augustus doet, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

 

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 26 augustus 2021. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl