Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 319 Staphorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 319 Staphorst’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Gemeenteweg 319 Staphorst’

Dit item is verlopen op 22-06-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-05-2022
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op  26 april 2022 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Gemeenteweg 319 in Staphorst. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Waar gaat het plan over?

De Gemeenteweg 319 in Staphorst had deels een woon- en deels een agrarische (onbebouwde) bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisatie van een woning op dit adres mogelijk. Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 11 mei 2022 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kun u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.2102021009-VS01
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Dit kan alleen als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2102021009-VS01/

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 12 mei 2022 tot en met woensdag 23 juni 2022. Een beroepschrift kan worden ingediend door:

  1. belanghebbenden;
  2. niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  3. niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Stelt u uiterlijk 23 juni 2022 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit uiterlijk 23 juni 2022 doet, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 24 juni 2022. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken