Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Mr. J.B. Kanlaan 13a te Punthorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Mr. J.B. Kanlaan 13a te Punthorst’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Mr. J.B. Kanlaan 13a te Punthorst’

Dit item is verlopen op 19-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-02-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 19 januari 2021 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Mr. J.B. Kanlaan 13a in Punthorst. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Waar gaat het plan over?
De Mr. J.B. Kanlaan 13a had een woonbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisatie van 2 logiesverblijven in de bestaande schuur bij de woning mogelijk. Het perceel heeft in het nieuwe bestemmingsplan nog steeds een woonbestemming.

Hoe kunt u het plan bekijken?
Iedereen kan vanaf woensdag 3 februari 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kun u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.5102020004-VS01.
  • Onderaan deze pagina: hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.5102020004-VS01/

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 4 februari 2021 tot en met woensdag 17 maart 2021. Om beroep in te kunnen stellen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent belanghebbende, én
  2. U heeft op tijd gereageerd (een zienswijze ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan. Heeft u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs niet heeft kunnen reageren.

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Stelt u uiterlijk 17 maart 2021 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Het nieuwe bestemmingsplan treedt dan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 18 maart 2021. Enige uitzondering is als iemand vóór 18 maart 2021 een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl