Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening JB Kanlaan 10 Punthorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening JB Kanlaan 10 Punthorst’

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening JB Kanlaan 10 Punthorst’

Dit item is verlopen op 10-11-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-09-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 21 september 2021 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Mr J.B. Kanlaan 10 in Punthorst. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Waar gaat het plan over?

De Mr. J.B. Kanlaan 10 heeft al een woonbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het splitsen van de woonboerderij in twee wooneenheden inclusief een verdeling van de bijgebouwen mogelijk op dit adres. Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 29 september 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kun u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.5102021003-VS01.
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.5102021003-VS01/

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 30 september 2021 tot en met woensdag 10 november 2021. Een beroepschrift kan worden ingediend door:

  1. belanghebbenden;
  2. niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  3. niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Stelt u uiterlijk 10 november 2021 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit uiterlijk 10 november 2021 doet, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 11 november 2021. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl