Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 721 te Rouveen’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 721 te Rouveen’

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 721 te Rouveen’

Dit item is verlopen op 25-05-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-04-2022
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Dit plan is op 5 april 2022 al gepubliceerd. Echter bleek in de IMRO-codering een typefout te zijn geslopen waardoor het plan wellicht niet te vinden was. Vandaar dat er voor wordt gekozen de publicatie opnieuw te doen. Onderstaande tekst is behalve herstel typefout en nieuwe data identiek aan die van 5 april 2022.

Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het perceel aan de Oude Rijksweg 721 te Rouveen. Daarnaast zijn wij vanwege wegverkeerslawaai van plan hogere grenswaarden vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Iedereen kan de stukken bekijken vanaf 13 april 2022 tot en met 25 mei 2022. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?

Op dit moment heeft de Oude Rijksweg 721 te Rouveen een agrarische (onbebouwde) bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de sloop en splitsing van de huidige bedrijfswoning en nieuwbouw van een twee-onder-één-kap woning mogelijk.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 13 april 2022  het ontwerpbestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.2112021003-ON01
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2112021003-ON01/

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De nieuwe woning ligt dichtbij de A28. Daarom moeten voor de woning hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder worden vastgesteld. De procedure voor deze hogere grenswaarden maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt daarom tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage bij de publieksbalie. Deze stukken worden ook op de website geplaatst (bij de bestemmingsplanstukken).

Reageren?

Tot en met 25 mei 2022 kan iedereen reageren op het ontwerpbestemmingsplan en kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw reactie noemen wij een zienswijze.. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat is de volgende stap?

Het nieuwe bestemmingsplan is nu nog niet definitief. Ook het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden is nog niet definitief. Na 25 mei 2022 besluit het college definitief over de vaststelling van de hogere grenswaarden. Daarbij houdt het college rekening met eventuele zienswijzen. Daarna besluit de gemeenteraad definitief over het bestemmingsplan. Dan besluit de gemeenteraad ook wat ze doet met eventuele zienswijzen over het plan. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken