Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oosterparallelweg 31’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oosterparallelweg 31’

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oosterparallelweg 31’

Dit item is verlopen op 28-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-03-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de Oosterparallelweg 31 in Staphorst. Iedereen kan het plan bekijken vanaf 17 maart 2021 tot en met 28 april 2021(1 dag extra in verband met Koningsdag). Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?

Op dit moment heeft de Oosterparallelweg 31 een bedrijfsbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt hier een woonbestemming van en tevens splitsing in 2 wooneenheden op dit adres mogelijk. De splitsing wordt gerealiseerd door middel van sloop en nieuwbouw.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 17 maart 2021 het ontwerp bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.2102020004-ON01.
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken.  Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2102020004-ON01.

Reageren op het plan?

Tot en met 28 april 2021 kan iedereen reageren op het plan. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat gebeurt er na het ontwerp bestemmingsplan?

Het nieuwe bestemmingsplan is nu nog niet definitief. Na 28 april 2021 besluit de gemeenteraad definitief over het plan. Dan besluit de gemeenteraad ook wat ze doet met eventuele zienswijzen. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl