Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening achter Oude Rijksweg 685C Rouveen’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening achter Oude Rijksweg 685C Rouveen’

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening achter Oude Rijksweg 685C Rouveen’

Dit item is verlopen op 29-07-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-06-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het perceel achter Oude Rijksweg 685C in Rouveen. Daarnaast zijn wij vanwege wegverkeerslawaai van plan hogere grenswaarden vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Iedereen kan de stukken bekijken vanaf 16 juni 2021 tot en met 27 juli 2021. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?
Op dit moment heeft het perceel achter Oude Rijksweg 685C in Rouveen een agrarische (onbebouwde) bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van een woning op dit perceel mogelijk.

Hoe kunt u het plan bekijken?
Iedereen kan vanaf woensdag 16 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer:  NL.IMRO.0180.2102021002-ON01
  • De gemeentelijke website: onderaan deze pagina vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2102021002-ON01/

Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
De nieuwe woning ligt dichtbij de A28. Daarom moeten voor de woning hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder worden vastgesteld. De procedure voor deze hogere grenswaarden maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt daarom tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage bij de publieksbalie. Deze stukken worden ook op de website geplaatst (bij de bestemmingsplanstukken).

Reageren?
Tot en met 27 juli 2021 kan iedereen reageren op het ontwerpbestemmingsplan en kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat is de volgende stap?
Het nieuwe bestemmingsplan is nu nog niet definitief. Ook het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden is nog niet definitief. Na 27 juli 2021 besluit het college definitief over de vaststelling van de hogere grenswaarden. Daarbij houdt het college rekening met eventuele zienswijzen. Daarna besluit de gemeenteraad definitief over het bestemmingsplan. Dan besluit de gemeenteraad ook wat ze doet met eventuele zienswijzen over het plan. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl