Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Schapendijk 27 te Punthorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Schapendijk 27 te Punthorst’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Schapendijk 27 te Punthorst’

Dit item is verlopen op 02-11-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-09-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de Schapendijk 27 in Punthorst. Iedereen kan het plan bekijken vanaf 22 september 2021 tot en met 2 november 2021. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?

Op dit moment heeft de Schapendijk 27 een agrarische bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de woonbestemming op dit adres mogelijk. Het plan voorziet in het slopen van de agrarische bedrijfsbebouwing en hiervoor ter compensatie een tweede woning op het perceel te realiseren. In het kader van kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt er aanvullende natuur ontwikkeld met een openbaar rustpunt. Daarnaast wordt er een bomenrij langs de Schapendijk aangeplant.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 22 september 2021 het ontwerp bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer:  NL.IMRO.0180.5102021001-ON01.
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.5102021001-ON01/

Reageren op het plan?

Tot en met 2 november 2021 kan iedereen reageren op het plan. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat gebeurt er na het ontwerp bestemmingsplan?

Het nieuwe bestemmingsplan is nu nog niet definitief. Na 2 november 2021 besluit de gemeenteraad definitief over het plan. Dan besluit de gemeenteraad ook wat ze doet met eventuele zienswijzen. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl