Ontwerp omgevingsvergunning Klaas Kloosterweg Oost 132 te Staphorst

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunning Klaas Kloosterweg Oost 132 te Staphorst

Ontwerp omgevingsvergunning Klaas Kloosterweg Oost 132 te Staphorst

Dit item is verlopen op 22-06-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-05-2022
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Klaas Kloosterweg Oost 132 in Staphorst. Iedereen kan het plan bekijken vanaf 11 mei 2022 tot en met 22 juni 2022. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?

De aanvraag gaat over vervangende nieuwbouw aan de Klaas Kloosterweg Oost 132 in Staphorst. Het betreft vervangende nieuwbouw van een woning, in de vorm van een tweekapper. Dit plan past niet in het bestemmingsplan. Via een omgevingsvergunning kunnen wij toch meewerken aan het plan.

Besluit gemeenteraad
Als wij afwijken van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad in sommige gevallen daarmee instemmen. Dit noemen wij een verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad heeft deze verklaring op 12 april 2022 in ontwerp afgegeven.

Hoe kunt u het plan bekijken?

Iedereen kan vanaf woensdag 11 mei 2022 de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.5132021001-ON01.
  • De gemeentelijke website: www.staphorst.nl/bekendmakingen, rubriek ‘Omgevingsvergunning – ontwerp’. Hier vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u op afspraak de papieren stukken bekijken. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.5132021001-ON01/

Reageren op het plan?

Tot en met 22 juni 2022 kan iedereen reageren op het plan. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat gebeurt er na de ontwerp omgevingsvergunning?

De vergunning is nu nog niet definitief. Na 22 juni 2022 besluit het college van burgemeester en wethouders definitief over het plan. Dan besluit het college ook wat ze doet met eventuele zienswijzen. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken