Ontwerp omgevingsvergunning Bullingerweg ongenummerd te Staphorst

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp omgevingsvergunning Bullingerweg ongenummerd te Staphorst

Ontwerp omgevingsvergunning Bullingerweg ongenummerd te Staphorst

Dit item is verlopen op 16-06-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 03-05-2022
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verplaatsing van een veldschuur aan de Berkenstouwe ongenummerd in Staphorst naar een perceel aan de Bullingerweg ongenummerd in Staphorst. Iedereen kan het plan bekijken vanaf 4 mei 2022 tot en met 15 juni 2022. Hieronder staat waarover het plan gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het plan over?
De aanvraag gaat over de verplaatsing van een bestaande veldschuur naar een ander perceel. De veldschuur wordt verplaatst van een perceel aan de Berkenstouwe, ter hoogte van de kruising met ’t Ulleveldslegeweg, naar een perceel aan de Bullingerweg, ter hoogte van ‘t Ulleveldslegeweg. De veldschuur aan de Berkenstouwe wordt gesloopt en aan de Bullingerweg nieuw gebouwd. De nieuwbouw van een veldschuur past niet in het bestemmingsplan. Via een omgevingsvergunning kunnen wij toch meewerken aan de realisatie van de nieuwe veldschuur.

Besluit gemeenteraad
Als wij afwijken van het bestemmingsplan moet de gemeenteraad in sommige gevallen daarmee instemmen. Dit noemen wij een verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad heeft deze verklaring op 12 april 2022 in ontwerp afgegeven.

Hoe kunt u het plan bekijken?
Iedereen kan vanaf woensdag 4 mei 2022 de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken bekijken. Dit kan via:

  • De gemeentelijke website: onderaan deze pagina vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken.

Reageren op het plan?
Tot en met 15 juni 2022 kan iedereen reageren op het plan. Uw reactie noemen wij een zienswijze. U kunt schriftelijk of mondeling reageren.

  • Wilt u schriftelijk reageren? Stuur dan een brief aan: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst.
  • Wilt u mondeling reageren? Maak dan op tijd een afspraak via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

Wat gebeurt er na de ontwerp omgevingsvergunning?
De vergunning is nu nog niet definitief. Na 15 juni 2022 besluit het college van burgemeester en wethouders definitief over het plan. Dan besluit het college ook wat ze doet met eventuele zienswijzen. Daarna komt een nieuwe publicatie in de krant, waarin u het vervolg kunt lezen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken