Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’

Dit item is verlopen op 07-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-11-2020
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Staphorst maken bekend dat vanaf woensdag 25 november 2020 voor een periode van zes weken het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Poeleweg IJhorst’ ter inzage ligt. Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld voor de nieuwe woningbouw aan de Poeleweg in IJhorst.

Inhoud

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de ruimtelijke en esthetische eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit. Toekomstige plannen worden door de Dorpsbouwmeester binnen het kader van het beeldkwaliteitsplan beoordeeld en getoetst. Het beeldkwaliteitsplan geeft daarmee zowel naar buurtbewoners als nieuwe bewoners inzicht over de kwaliteit van de nieuwe situatie.

Het plan bekijken

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt binnen genoemde termijn voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie Omgevingsplein, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Ook is het plan in pdf-formaat te raadplegen onderaan deze pagina.

Gelet op de maatregelen van de gemeente Staphorst in relatie tot het Coronavirus zijn de fysieke exemplaren van de stukken, ter inzage bij de publieksbalie Omgevingsplein, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0522) 467 467.

Reageren op het plan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie naar voren brengen over het plan bij de gemeenteraad van Staphorst. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: gemeente Staphorst t.a.v. publieksbalie Omgevingsplein, postbus 2, 7950 AA Staphorst. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt, tel. (0522) 46 74 67.

Nieuw bestemmingsplan

Om de nieuwbouw van woningen aan de Poeleweg mogelijk te maken wordt ook het geldende bestemmingsplan aangepast.

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl