Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 325 te Rouveen’

Home > Bestuur > Bekendmakingen > Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 325 te Rouveen’

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streek, partiële herziening Oude Rijksweg 325 te Rouveen’

Dit item is verlopen op 25-11-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-10-2021
Soort bekendmaking: bestemmingsplan

De gemeenteraad van Staphorst heeft op 21 september 2021 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de Oude Rijksweg 325 in Rouveen. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

Waar gaat het plan over?
De Oude Rijksweg 325 had een woonbestemming voor maximaal één woning. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de splitsing van de bestaande boerderij in 2 wooneenheden en de realisatie van een hooibergwoning op dit adres mogelijk.

Het bestemmingsplan wijkt af van het ontwerpbestemmingsplan
Medio 2021 kon iedereen reageren op het ontwerp van het bestemmingsplan. Wij hebben geen reacties ontvangen. Op verzoek van initiatiefnemer is de splitsing van de bestaande boerderij gewijzigd van 3 wooneenheden naar 2 wooneenheden.

Hoe kunt u het plan bekijken?
Iedereen kan vanaf woensdag 13 oktober 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:

  • De landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kun u zoeken op het adres of het plannummer: NL.IMRO.0180.2102020005-VS01
  • De gemeentelijke website: onderaan deze pagina vindt u de pdf bestanden.
  • Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst kunt u de papieren stukken alleen bekijken als u een afspraak hebt. U kunt een afspraken maken via de publieksbalie Omgevingsplein: (0522) 467 467.

De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op: http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/NL.IMRO.0180.2102020005-VS01/

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 14 oktober 2021 tot en met woensdag 24 november 2021. Een beroepschrift kan worden ingediend door:

  1. belanghebbenden;
  2. niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  3. niet-belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  4. een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

U stuurt uw beroepschrift aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Stelt u uiterlijk 24 november 2021 beroep in? Dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als u dit uiterlijk 24 november 2021 doet, dan treedt het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking, totdat op uw verzoek is beslist.

U moet betalen om beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 25 november 2021. Enige uitzondering is als iemand vóór deze datum een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken