Begroting 2021

Home > Bestuur > Begroting > Begroting 2021

Begroting 2021

Het college van B&W heeft de gemeentebegroting 2021 en de meerjarenraming 2022–2024 aangeboden aan de raad.

Behandeling van de begroting:

  • Opiniërend: dinsdag 27 oktober 2020, 19.30 uur.
  • Besluitvormend: dinsdag 10 november 2020, 18.00 uur.

Begroting 2021 inzien

Op dinsdag 13 oktober is een begrotingsspecial in huis-aan-huiskrant De Staphorster gepubliceerd:

Te downloaden:

Gemeente Staphorst

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken

Openingstijden en contactgegevens

E. gemeente@staphorst.nl