Begroting 2017

Home > Bestuur > Begroting > Begroting 2017

Begroting 2017

Dit item is verlopen op 31-12-2021.

Ga naar de begrotingswebsite 2017

Het college van B&W heeft de raad van Staphorst de gemeentebegroting 2017 en de meerjarenraming 2018–2020 aangeboden, om deze na behandeling vast te stellen. De begroting 2017 is solide en wordt afgesloten met een plus van € 42.000. Voor het tweede achtereenvolgende jaar hoeven er daarom geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen aan de raad te worden voorgesteld.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken