Begroting 2016

Home > Bestuur > Begroting > Begroting 2016

Begroting 2016

Dit item is verlopen op 31-12-2020.

Ga naar de begrotingswebsite 2016

De gemeente Staphorst presenteert dit jaar een sluitende begroting 2016 (+ € 9.000,-) en meerjarenraming 2017 – 2019. Daarom is er geen aanvullend dekkingsplan nodig en neemt de gemiddelde belastingdruk per saldo af met € 3,-. Dat is een vrij uniek gegeven en illustreert dat Staphorst de financiën op orde heeft. Wel signaleert het college een mogelijk toekomstig aandachtspunt, namelijk dat de bodem van de vrij beschikbare reserve(s) in zicht kan komen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken