Begroting 2014

Home > Bestuur > Begroting > Begroting 2014

Begroting 2014

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Ondanks de crisis, financiële onzekerheid en onduidelijkheid vanuit het Rijk, is het college van burgemeester en wethouders van Staphorst gelukt om een sluitende begroting op te stellen die door de gemeenteraad zal worden besproken en vastgesteld. Ook de meerjarenraming 2015 – 2017 is sluitend.

De gemeentebegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor 2014 en de jaren daarna (2015 – 2017) en wat deze plannen gaan kosten. De begroting kan dus gezien worden als het huishoudboekje van de gemeente.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken