Begroting 2012

Home > Bestuur > Begroting > Begroting 2012

Begroting 2012

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst heeft de begroting 2012 aan de gemeenteraad aangeboden. Deze wordt vergezeld door de meerjarenraming 2013-2015.

De begroting: behoudend, sociaal en ondernemend

Met het oog op de financiële crisis waarmee heel Nederland geconfronteerd is, de Europese problemen die aan de orde van de dag zijn en - dicht bij huis - de crisis op de woningmarkt, wil het college een behoudend financieel beleid voeren. Landelijke bezuinigingen beïnvloeden de financiën van Staphorst. De gemeente wil geen grote risico’s lopen en heeft in de begroting rekening gehouden met reserveringen voor onverwachte uitgaven. De financiële positie van onze gemeente is gezond, de begroting is sluitend. Laten we dat zo houden. Maar wel met volle aandacht voor de breedte van de samenleving. En met aandacht voor ontwikkelingen die onze gemeenschap ten goede komen.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken