Begroting 2011

Home > Bestuur > Begroting > Begroting 2011

Begroting 2011

Dit item is verlopen op 31-12-2015.

Zorgen voor een gezonde financiële meerjarenbegroting

Het Rijk heeft forse bezuinigingen aangekondigd. De gemeente Staphorst heeft bij de opstelling van de meerjarenbegroting gerekend meteen aanvullende jaarlijkse verlaging tot zelfs € 750.000 minder aan rijksbijdragen in 2014. Natuurlijk is dit geen hard bedrag, de plannen van de nieuwe regering moeten nog vorm krijgen. De gemeente Staphorst vindt het echter belangrijk om er alvast op te anticiperen en wil een verstandige en degelijke boekhouding voeren. Zodat er altijd geld in de knip blijft om de gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren en onverwachte maar dringend noodzakelijke onkosten het hoofd te kunnen bieden.

Na de verkiezingen van de gemeenteraad op 3 maart 2010 is er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. De plannen van het college zijn samengevat in het programma “naar een ondernemend Staphorst”. Alle inkomsten en uitgaven van de gemeente worden uitgelegd in de begroting voor 2011 en de meerjarenraming 2012-2014.

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken