Begroting 2010

Home > Bestuur > Begroting > Begroting 2010

Begroting 2010

Dit item is verlopen op 31-12-2014.

De recessie heeft ook voor Staphorst gevolgen

Er is een flinke wensenlijst van investeringen die het gemeentebestuur zou willen doen om de voorzieningen te verbeteren en ervoor te zorgen dat het voor iedereen goed leven, wonen en werken in onze gemeente is.

Die wensen kunnen helaas niet allemaal uitgevoerd worden. De rijksoverheid heeft aangekondigd dat er vanaf volgend jaar minder geld voor de gemeenten – uit het zogenaamde gemeentefonds – beschikbaar is. Voor Staphorst betekent dat al in 2010 400.000 euro minder van het Rijk wordt ontvangen. Dat loopt in 2013 op naar 1,4 miljoen euro. En doordat het rijk vanaf 2012 moet bezuinigen, zijn de verwachtingen vanaf 2012 en de jaren daarna somber.

Tegelijkertijd heeft onze gemeente door de lage rentestand te maken met minder rente-inkomsten van uitgezette gelden. Terwijl er voor verplichte taken, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), hogere uitgaven voor het komende jaar moet worden geraamd omdat daar steeds meer een beroep op gedaan wordt.

Bij onveranderd beleid, doorgaan zoals nu, zou er in 2010 een tekort op de begroting ontstaan van bijna 900.000 euro en in 2013 is dat al ruim 2,8 miljoen euro.

Er moeten door de raad pijnlijke keuzes gemaakt worden om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te krijgen. De belangrijkste keuzes leggen we in de begrotingsspecial uit. Deze special is op 20 oktober 2009 geplaatst in het huis-aan-huisblad De Staphorster. De special is ook hieronder te downloaden. 

Gemeente Staphorst

Openingstijden en contactgegevens

T. (0522) 46 74 00
E. gemeente@staphorst.nl

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend:

Afspraak maken